Erotické pomůcky

Tak, jako se dnešní moderní civilizovaný člověk, žijící ve vyspělé západní, demokratické, kapitalistické konzumní společnosti neobejde bez automobilu, metra, nebo letadla,jako se neobejde bez splachovacího záchodu a rychlého občerstvení, aby nezemřel hladem, tak se také dnes neobejde bez mnoha erotických pomůcek a podpůrných prostředků, aby mohl dosáhnout opravdu kvalitního sexuální prožitku, nebo – dokonce! – orgasmu!

Dvojité potěšení

A protože dvojitá rozkoš je více, než rozkoš jednoduchá, jak říkají odborníci monorozkoš, nebo též rozkoš solitérní, tak se v posledních letech s tím, jak jsou k sobě lidé stále ohleduplnější, vstřícnější a laskaví, rozmáhá i koupě erotických pomůcek, které zajišťují rozkoš více osob současně. Klasickým příkladem takové oblíbené pomůcky je double dildo .